(A) Prezenta Notificare

Rezumat - Prezenta Notificare

Prezenta Notificare explică modul în care prelucrăm Datele cu caracter personal. Prezenta Notificare poate fi modificată sau actualizată în timp, așadar vă rugăm să verificați regulat dacă există actualizări.


Prezenta Notificare este emisă de Pierrot Decoratiuni SRL și se adresează persoanelor din afara organizației noastre cu care interacționăm, inclusiv clienți, vizitatori ai site-ul nostru alți utilizatori ai produselor sau serviciilor noastre și vizitatori ai locațiilor noastre (împreună, „dvs."). Termenii definiți, folosiți în prezenta Notificare sunt explicați în secțiunea (B) de mai jos.

Detalii despre operatorii de date relevanți din această Notificare privind confidențialitatea sunt furnizate în secțiunea (W) de mai jos. Toate prevederile specifice fiecărei țări sunt incluse în Anexa 1.

Prezenta Notificare poate fi modificată sau actualizată în timp pentru a reflecta schimbările din practicile noastre cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal sau schimbări ale legii aplicabile. Vă încurajăm să citiți Prezenta Notificare cu atenție și să verificați periodic această pagină pentru a revizui orice modificări i-am putea aduce în conformitate cu termenii prezentei Notificări.

 

(B) Definiții

 • Aplicație” înseamnă orice aplicație pe care v-o punem la dispoziție (inclusiv, cazurile în care punem la dispoziție astfel de aplicații prin intermediul magazinelor sau piețelor terțe sau prin orice alte mijloace) inclusive.
 • Jurisdicția adecvată” înseamnă o jurisdicție care a fost numită oficial de către Comisia Europeană pentru că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
 • Modul cookie” înseamnă un mic fișier plasat pe dispozitivul dvs. când vizitați un site web (inclusiv Site-urile noastre). În prezenta Notificare, referirea la un „Modul cookie” include tehnologii analogice, precum balize web și GIF-uri transparente.
 • Operator” înseamnă entitatea care decide cum și de ce sunt prelucrate Datele cu caracter personal. În multe jurisdicții, operatorul are responsabilitatea principală în ceea ce privește respectarea legilor aplicabile de protecție a datelor.
 • Autoritatea privind protecția datelor” înseamnă o autoritate publică independentă care are sarcina legală de a supraveghea respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor.
 • SEE” înseamnă Spațiul Economic European.
 • Date cu caracter personal” înseamnă informații despre orice persoană sau pe baza cărora orice persoană este identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un element de identificare online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei respective.
 • „A prelucra”, „Prelucrare” sau „Prelucrat” înseamnă orice acțiune la care sunt supuse Datele cu caracter personal, prin mijloace automate sau altfel, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • „Persoană împuternicită de operator” înseamnă orice persoană sau entitate care prelucrează Datele cu caracter personal în numele operatorului (alta decât angajații operatorului).
 • „Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a Datelor cu caracter personal care constă în utilizarea de Date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, nivelul de încredere, comportamentul, locația sau deplasările respectivei persoane fizice.
 • „Date cu caracter personal relevante” înseamnă Date cu caracter personal pentru care avem calitatea de operator.
 • „Date cu caracter personal sensibile” înseamnă Date cu caracter personal despre rasă sau etnie, opinii politice, convingeri religioase sau filozofice, apartenența la un sindicat, sănătate fizică sau psihică, viață sexuală, orice infracțiuni sau sancțiuni reale sau presupuse, numărul de identificare național, sau orice alte informații care sunt considerate a fi sensibile în temeiul legii aplicabile.
 • „Clauzele contractuale standard” înseamnă clauze de transfer model adoptate de Comisia Europeană sau adoptate de către o Autoritate de protecție a datelor și aprobate de Comisia Europeană.
 • „Site” înseamnă orice site web operat sau menținut de către noi sau în numele nostru.

 

(C) Colectarea Datelor cu caracter personal

Rezumat - Colectarea Datelor cu caracter personal

Colectăm sau obținem Date cu caracter personal: când aceste date ne sunt furnizate (de ex., când ne contactați); în cursul relației noastre cu dvs. (de exemplu, dacă faceți o achiziție); când faceți publice Datele cu caracter personal (de exemplu, dacă faceți o postare publică despre noi pe rețelele de socializare); când descărcați, instalați sau utilizați oricare dintre Aplicațiile noastre; când vizitați Site-urile noastre; când vă înregistrați pentru a utiliza oricare dintre Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre; sau când interacționați cu orice conținut sau reclamă terță pe un Site sau într-o Aplicație. De asemenea, este posibil să primim Date cu caracter personal despre dvs. de la terțe părți (de ex., autoritățile de aplicare a legii).


Colectarea Datelor cu caracter personal: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal despre dvs. din următoarele surse:

 • Date furnizate către noi: Obținem Date cu caracter personal când aceste date ne sunt furnizate (de ex., când ne contactați prin e-mail sau telefon sau prin orice alte mijloace, sau când ne oferiți cartea dvs. de vizită sau când depuneți o candidatură pentru un loc de muncă sau când vă înscrieți la un concurs sau participați la o campanie promoțională sau când completați un formular de contact).
 • Date rezultate din relația cu dvs.: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal în timpul derulării obișnuite a relației cu dvs. (de ex., când vă trimitem o oferă pentru un serviciu sau când vi-l furnizăm dvs. sau angajatorului dvs., furnizorii serviciilor noastre prelucrează comenzi în magazine online și ulterior ne oferă datele asociate, informații despre plată sau notificări despre livrare).
 • Date pe care le faceți publice: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal pe care le faceți publice în mod evident, inclusiv prin intermediul mediilor de socializare (de ex., putem colecta informații de pe profilul(urile) mediilor de socializare, dacă faceți o postare publică despre noi).
 • Date de la aplicații: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal când descărcați sau utilizați oricare dintre Aplicațiile noastre.
 • Date de pe site: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal când vizitați oricare dintre Site-urile noastre sau utilizați orice caracteristici sau resurse disponibile pe sau prin intermediul unui Site (date tehnice de conectare, de exemplu, pagina web accesată, adresa IP, data și ora de accesare, dispozitivul final utilizat, date de configurare a browserului).
 • Detalii de înregistrare: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal când utilizați sau vă înregistrați pentru a utiliza oricare dintre Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre.
 • Conținut și informații privind publicitatea: Dacă alegeți să interacționați cu orice conținut sau reclamă terță de pe un Site sau o Aplicație, primim Date cu caracter personal despre dvs. de la terța parte relevantă.
 • Informații de la terți: Colectăm sau obținem Date cu caracter personal de la terți care ne furnizează aceste informații (de ex., agențiile de informații privind creditele; autoritățile de aplicare a legii, furnizorii de medii de socializare etc.).
 • Monitorizarea datelor: Este posibil să colectăm și să obținem Date cu caracter personal prin tehnicile de monitorizare a paginilor web și ale buletinelor informative.

 

(D) Crearea Datelor cu caracter personal

Rezumat - Crearea Datelor cu caracter personal

Creăm Date cu caracter personal despre dvs. (de ex., înregistrări ale interacțiunii dvs. cu noi).


De asemenea, creăm Date cu caracter personal despre dvs. în anumite împrejurări, cum ar fi înregistrări ale interacțiunii dvs. cu noi și detalii ale istoricului dvs. achiziții.

 

 

(E) Categoriile de Date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Rezumat - Categoriile de Date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Prelucrăm: detaliile dvs. personale (de ex., numele dvs.); date demografice (de ex., vârsta dvs.); datele dvs. de contact (de ex., adresa dvs.); înregistrarea consimțământului dvs.; detaliile de achiziție; detaliile de plată (de ex., adresa dvs. de facturare); informații despre Site-urile și Aplicațiile noastre (de ex., tipul de dispozitiv pe care îl folosiți); detalii ale angajatorului dvs. (dacă este cazul); informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul sau reclamele noastre; și orice perspective sau opinii pe care ni le furnizați.


Este posibil să prelucrăm următoarele categorii de Date cu caracter personal despre dvs. cu condiția să avem o bază legală în vigoare:

 • Detalii personale: prenume; nume preferat; și fotografia.
 • Informații demografice: sex; data nașterii / vârsta; naționalitatea; forma de adresare; titlul; și preferințele de limbă.
 • Detalii de contact: adresa de corespondență; adresa de expediere; numărul de telefon; numărul de fax, adresa de e-mail; detalii ale asistenților personali, când este cazul; detalii ale aplicației de mesagerie; detalii ale mesageriei online; și detalii ale mediilor de socializare.
 • Înregistrări ale consimțămintelor: înregistrări ale oricăror consimțăminte pe care le-ați dat, împreună cu data și ora, mijloacele prin care ați acordat consimțământul și orice informații conexe (de ex., obiectul consimțământul).
 • Detalii de achiziție: înregistrări ale achizițiilor și prețurilor; și numele, adresa, numărul de telefon de contact și adresa de e-mail ale destinatarului.
 • Detalii de plată: înregistrări ale facturilor; înregistrări plăți; adresa de facturare; metoda de plată; numărul de cont bancar sau numărul cardului de credit; numele titularului cardului sau al contului; detalii privind securitatea cardului sau a contului; data „valabil de la” de pe card; data de expirare a cardului; detalii BACS; detalii SWIFT; detalii IBAN; suma de plată; data plății; și înregistrări ale cecurilor.
 • Date referitoare la Site-urile și Aplicațiile noastre: tipul de dispozitiv; sistemul de operare; tipul de browser; setările browserului; adresa IP; setările de limbă; datele și orele de conectare la un Site; statistici de utilizare a Aplicațiilor; setări ale Aplicațiilor; datele și orele de conectare la o aplicație; datele de localizare și alte informații de comunicații tehnice (dintre care unele pot constitui Date cu caracter personal); nume de utilizator; parola; detalii de securitate de conectare; datele de utilizare; informații statistice agregate.
 • Detalii despre angajator: când interacționați cu noi în calitate de angajat al unei părți terțe, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale angajatorului dvs., în măsura în care sunt relevante.
 • Conținut și datele de publicitate: înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu reclamele și conținutul nostru online, înregistrări ale reclamelor și conținutului afișat pe paginile sau ecranele Aplicațiilor care vă sunt afișate și orice interacțiuni pe care le-ați fi putut avea cu astfel de conținut sau publicitate (de ex., treceri cu mouse-ul, clicuri de mouse, orice formulare pe care le completați integral sau parțial) și orice interacțiuni cu ecranul tactil.
 • Puncte de vedere și opinii: orice puncte de vedere și opinii pe care alegeți să ni le trimiteți sau să le postați public despre noi pe platforme de medii de socializare.

 

(F) Date cu caracter personal sensibile

Rezumat - Date cu caracter personal sensibile

Nu încercăm să colectăm sau să prelucrăm în orice alt fel Date cu caracter personal sensibile. În cazul în care trebuie să prelucrăm Date cu caracter personal sensibile pentru un scop legitim, facem acest lucru în conformitate cu legea aplicabilă.

 

Nu încercăm să colectăm sau să prelucrăm în orice alt fel Date cu caracter personal sensibile în cursul activităților noastre comerciale obișnuite. În cazul în care devine necesar să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal sensibile pentru orice motiv, ne axăm pe una dintre următoarele baze legale:

 • Conformitatea cu legea aplicabilă: Este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal sensibile în cazul în care prelucrarea este necesară sau permisă de legea aplicabilă (de ex., pentru a ne conforma cu obligațiile noastre de raportare diverse);
 • Stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale: Este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal sensibile în cazul în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 • Consimțământul: Este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal sensibile în cazul în care am obținut, în conformitate cu legea aplicabilă, consimțământul dvs. expres înainte de prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal sensibile (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel); sau
 • Făcute publice în mod evident: Este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal sensibile când acestea au legătură cu datele pe care dvs. le-ați făcut publice în mod evident, în calitate de persoană vizată, de exemplu, pe Paginile fanilor noștri pe mediile de socializare.

Dacă ne oferiți Date cu caracter personal sensibile, trebuie să vă asigurați că ne puteți dezvălui astfel de date legal și trebuie să vă asigurați că se aplică o bază juridică validă pentru Prelucrarea acestor Date cu caracter personal sensibile.

 

(G) Scopul prelucrării și bazele legale pentru prelucrare

Rezumat - Scopul prelucrării și bazele legale pentru prelucrare

Prelucrăm Date cu caracter personal în următoarele scopuri: pentru a vă furniza Site-urile, Aplicațiile, produsele și serviciile noastre; desfășurarea activității noastre comerciale; comunicarea cu dvs.; permiterea conectivității produselor și serviciilor noastre; menținerea Paginilor fanilor pe platformele de socializare; gestionarea sistemelor noastre IT; sănătate și securitate; management financiar; efectuarea de sondaje; asigurarea securității sediilor și sistemelor noastre; efectuarea de investigații când este necesar; conformitatea cu legea aplicabilă; îmbunătățirea Site-urilor, Aplicațiilor, produselor și serviciilor noastre; prevenirea fraudelor; și recrutarea și candidaturile pentru locuri de muncă.

 

Scopurile pentru care vom prelucra Date cu caracter personal, sub rezerva legii aplicabile, și bazele legale pe care vom efectua o astfel de prelucrare sunt după cum urmează:

Activitatea de prelucrare

Baza legală pentru prelucrare

 • Furnizarea de Site-uri, aplicații, produse și servicii:furnizarea Site-urilor, Aplicațiilor, produselor sau serviciilor noastre; furnizarea de articole promoționale la cerere; și comunicarea cu dvs. cu privire la acele Site-uri, Aplicații, produse sau servicii.
 • Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care l-ați încheiat cu noi sau pentru luarea de măsuri înainte de a încheia un contract cu noi; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a vă furniza Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Desfășurarea activității noastre comerciale:operarea și administrarea Site-urilor, Aplicațiilor, produselor și serviciilor noastre; pentru a vă furniza conținut; pentru a vă afișa reclame și alte informații; pentru a comunica și a interacționa cu dvs. prin intermediul Site-urilor, Aplicațiilor, produselor sau serviciilor noastre; și pentru a vă înștiința cu privire la modificări aduse oricărora dintre Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre.
 • Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care l-ați încheiat cu noi sau pentru luarea de măsuri înainte de a încheia un contract cu noi; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a opera și gestiona Site-urile, Aplicațiile, produsele, sau serviciile pe care vi le oferim (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Comunicații și marketing: pentru a vă comunica prin orice mijloace (inclusiv prin e-mail, telefon, mesaje text, medii de socializare, publicări sau în persoană) noutăți și alte informații de care ați putea fi interesat(ă), întotdeauna sub rezerva obținerii consimțământului dvs. de participare prealabil, în măsura impusă de legea aplicabilă; întreținerea și actualizarea informațiilor dvs. de contact dacă este cazul; și obținerea obținerii consimțământului dvs. de participare prealabil, dacă este necesar.
 • Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care l-ați încheiat cu noi sau pentru luarea de măsuri înainte de a încheia un contract cu noi; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a vă contacta, întotdeauna sub rezerva conformității cu legea aplicabilă (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Menținerea paginilor de reprezentare a companiei („Paginile fanilor”) pe mediile de socializare și alte platforme terțe.
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care l-ați încheiat cu noi sau pentru luarea de măsuri înainte de a încheia un contract cu noi.
 • Avem un interes legitim în realizarea Prelucrării în scopuri de marketing și promovare a produselor și serviciilor noastre, creând canale de comunicare mai ușoară, făcând schimb de date, susținând relațiile și evenimentele cu public, facilitând recrutarea și optimizarea prezenței noastre pe medii de socializare (în măsura în care acest interes legitim nu intră în conflict cu interesele, drepturile sau libertățile dvs. fundamentale).
 • Conectivitatea produselor și serviciilor SC Pierrot Decoratiuni SRL (Internetul tuturor lucrurilor): utilizarea asistenților inteligenți, inclusiv dispozitive activate vocal; utilizarea platformelor de conectivitate pentru conectarea produselor și serviciilor dvs. la dispozitive, aplicații și servicii terțe; și crearea integrării inteligente a casei dvs.
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea oricărui contract pe care l-ați încheiat cu noi sau pentru luarea de măsuri înainte de a încheia un contract cu noi;
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a asigura funcționarea corectă și îmbunătățirea acestor funcții (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.).

 

 • Gestionarea sistemelor IT:gestionarea și operarea comunicărilor, sistemelor noastre IT și de securitate; și audituri (inclusiv audituri de securitate) și monitorizarea unor astfel de sisteme.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a gestiona și menține comunicațiile și sistemele noastre IT (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.).
 • Sănătate și siguranță:evaluări de sănătate și siguranță și păstrarea evidențelor; oferirea unui mediu sigur la locațiile noastre; și respectarea obligațiilor legale conexe.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a oferi un mediu sigur la locațiile noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale oricărei persoane.
 • Management financiar:vânzări; finanțe; audit corporativ; și managementul furnizorilor.
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a gestiona și opera aspectele financiare ale activității noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Sondaje:vă contactăm cu scopul de a obține opiniile dvs. cu privire la Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre.
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a realiza sondaje, rapoarte privind satisfacția și cercetări de piață (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Securitate:securitatea fizică a incintelor noastre (inclusiv evidențe ale vizitelor la incintele noastre); înregistrări CCTV; și securitate electronică (inclusiv înregistrări de autentificare și detalii de acces).
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a asigura securitatea fizică și electronică a activităților și a incintelor noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.).
 • Investigații:identificarea, investigarea și prevenirea infracțiunilor grave și a încălcărilor politicii, în conformitate cu legea aplicabilă.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a identifica și a proteja împotriva încălcării politicilor noastre și a legilor aplicabile (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.).
 • Acțiuni în justiție:stabilirea, exercitarea și apărarea drepturilor legale.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a stabili, exercita și apăra drepturile noastre legale (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.).
 • Utilizarea unui sistem de denunțare pentru a preveni, raporta și contracara comportamentul necorespunzător al angajaților sau al altor părți terțe. Dacă raportați o faptă reprobabilă suspectată sau apăreți într-o raportare în calitate de presupus vinovat sau ca martor sau parte implicată, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în cadrul sistemului nostru de denunțare.
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a preveni și contracara comportamentele necorespunzătoare din organizația noastră și pentru a asigura un canal sigur prin care angajații să raporteze posibilele fapte reprobabile (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.)

 

 • Conformitatea legală:conformitatea cu obligațiile noastre legale și de reglementare în temeiul legii aplicabile.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale.
 • Îmbunătățirea Site-urilor, Aplicațiilor, produselor și serviciilor noastre: identificarea problemelor la Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre; planificarea îmbunătățirilor aduse Site-urilor, Aplicațiilor, produselor sau serviciilor noastre; și crearea de Site-uri, Aplicații, produse sau servicii noi.
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a ne îmbunătăți Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
 • Prevenirea fraudelor:Identificarea, prevenirea și investigarea fraudei.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale(în special în ceea ce privește legea aplicabilă privind ocuparea forței de muncă); sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea cu scopul de a identifica și a proteja împotriva fraudei (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.).
 • Recrutarea și candidaturile pentru locuri de muncă:activități de recrutare; anunțarea funcțiilor; activități de intervievare; analiza nivelului de potrivire pentru funcția respectivă; înregistrări ale deciziilor de angajare; detalii privind ofertele; și detalii de acceptare.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale(în special în ceea ce privește legea aplicabilă privind ocuparea forței de muncă); sau
 • Avem un interes legitim de a efectua Prelucrarea în scopul activităților de recrutare și al tratării candidaturilor pentru locuri de muncă (în măsura în care un astfel de interes legitim nu încalcă interesele, drepturile fundamentale sau libertățile dvs.); sau
 • Am obținutconsimțământul dvs. prealabilpentru Prelucrare (această bază legală este utilizată numai în ceea ce privește Prelucrarea integral voluntară - nu este utilizată pentru Prelucrarea necesară sau obligatorie în orice fel).
(H) Dezvăluirea Datelor cu caracter personal către terțe părți

Rezumat - Dezvăluirea Datelor cu caracter personal către terțe părți

Dezvăluim Date cu caracter personal către: autorități juridice și de reglementare; consilierii noștri externi; persoanelor noastre împuternicite de operator; orice parte, după cum este necesar în legătură cu acțiunile în justiție; orice parte, după cum este necesar pentru investigarea, identificarea sau prevenirea infracțiunilor grave; orice cumpărător al companiei noastre; și orice furnizori terți de publicitate, pluginuri sau conținut utilizate pe Site-urile sau Aplicațiile noastre.


Dezvăluim Date cu caracter personal și altor entități, în scopuri de afaceri legitime și pentru operarea Site-urilor, Aplicațiilor, produselor sau serviciilor noastre, în conformitate cu legea aplicabilă. În plus, dezvăluim datele dvs. cu caracter personal către:

 • dvs. și, când este cazul, reprezentanților numiți de dvs.;
 • autorităților legale și de reglementare, la cerere, sau în scopul de a raporta orice încălcare efectivă sau presupusă a legii sau reglementării aplicabile;
 • contabililor, auditorilor, avocaților și altor consilieri profesionali din afara SC Pierrot Decoratiuni SRL, sub rezerva obligațiilor contractuale de confidențialitate;
 • terților împuterniciți de operator (cum ar fi furnizori de servicii de plată; companii de expediere etc.), situați oriunde în lume, sub rezerva cerințelor indicate mai jos în această secțiune (H);
 • oricăror părți relevante, agenții sau instanțe de aplicare a legii, în măsura în care este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 • oricăror părți relevante în scopul prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi în justiție a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale;
 • oricărui achizitor terț relevant, în cazul în care vom vinde sau transfera toate sau orice secțiune relevantă a companiei noastre sau a activelor relevante (inclusiv în caz de reorganizare, dizolvare sau lichidare); și
 • oricărui furnizor terț relevant, în cazurile în care Site-urile și Aplicațiile noastre utilizează reclame, pluginuri sau conținut de terță parte sau când alegeți să conectați produsele sau serviciile dvs. de la SC Pierrot Decoratiuni SRL la produse sau servicii terțe. Dacă alegeți să interacționați cu orice astfel de publicitate, pluginuri sau conținut sau să vă conectați la aceste produse/servicii, Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate cu furnizorul terț relevant. Vă recomandăm să parcurgeți notificare privind confidențialitatea a părții terțe respective înainte de a interacționa cu publicitatea, pluginurile, conținutul acesteia sau de a vă conecta produsele sau serviciile de la SC Pierrot Decoratiuni SRL la produse sau servicii terțe.

Dacă vom angaja un Terț împuternicit de operator să prelucreze Datele dvs. cu caracter personal, Terțul împuternicit de operator va fi supus obligațiilor contractuale de a: (i) prelucra datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre scrise prealabile; și (ii) de a utiliza măsuri pentru a proteja confidențialitatea și securitatea Datelor cu caracter personal; împreună cu orice cerințe suplimentare în temeiul legii aplicabile.

 

(I) Crearea de profiluri

Rezumat - Crearea de profiluri

Datele cu caracter personal nu sunt supuse proceselor automate de luare a deciziilor și de creare de profiluri.

 

Nu prelucrăm Date cu caracter personal în scopul proceselor automate de luare a deciziilor și de creare de profiluri.

 

(J) Transferul internațional al Datelor cu caracter personal

Rezumat - Transferul internațional al Datelor cu caracter personal

Nu transferăm Date cu caracter personal către destinatari din alte țări.

 

 

(K) Securitatea datelor

Rezumat - Securitatea datelor

Implementăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a vă proteja Datele cu caracter personal. Vă rugăm să vă asigurați că orice Date cu caracter personal pe care ni le trimiteți sunt trimise în siguranță.


Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale corespunzătoare proiectate pentru a vă proteja Datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării neautorizate, accesului neautorizat și altor forme de Prelucrare ilegală sau neautorizată, în conformitate cu legea aplicabilă.

Deoarece internetul este un sistem deschis, transmiterea de informații prin internet nu este complet sigură. Deși vom aplica toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja Datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor dvs. pe care ni le transmiteți prin internet - orice astfel de transmisie este pe propriul risc și sunteți responsabili pentru a vă asigura că orice Date cu caracter personal pe care ni le trimiteți sunt trimise în siguranță.

 

(L) Precizia datelor

Rezumat - Precizia datelor

Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate exacte și actualizate și sunt șterse sau corectate în cazul în care ni se aduc la cunoștință inadvertențe.


Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că:

 • Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt exacte și, dacă este necesar, actualizate; și
 • orice Date cu caracter personal pe care le prelucrăm, care sunt inexacte (având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate), sunt șterse sau corectate fără întârziere.

Din când în când, este posibil să vă rugăm să confirmați exactitatea Datelor cu caracter personal.

 

(M) Reducerea volumului de date

Rezumat - Reducerea volumului de date

Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a limita volumul de Date cu caracter personal pe care le prelucrăm la ceea ce este necesar.


Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la Datele cu caracter personal necesare în mod rezonabil în legătură cu scopurile stabilite în prezenta Notificare.

 

 

(N) Păstrarea datelor

Rezumat - Păstrarea datelor

Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate numai pe perioada în care sunt necesare în legătură cu un scop legitim.


Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate numai pe perioada minim necesară pentru scopurile stabilite în prezenta Notificare. Criteriile de stabilire a duratei în care vom păstra Datele dvs. cu caracter personal sunt după cum urmează:

 1. vom păstra Datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea numai atât timp cât:
  1. menținem o relație continuă cu dvs. (de ex., când sunteți utilizator al serviciilor noastre sau sunteți în mod legal inclus în lista noastră de corespondență și nu v-ați dezabonat); sau
  2. datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în legătură cu scopuri legale stabilite în prezenta Notificare, pentru care avem un temei legal valid (de ex., în cazul în care Datele dvs. cu caracter personal sunt incluse într-un contract între noi și angajatorul dvs. și avem un interes legitim în prelucrarea acestor date cu scopul de a ne desfășura activitatea comercială și a ne îndeplini obligațiile în baza contractului; sau când avem obligația legală de a păstra Datele dvs. cu caracter personal); sau până când vă retrageți consimțământul și nu există altă bază legală; sau atât timp cât există obligații legale privind păstrarea lor),

plus:

 1. durata:
  1. oricărui termen de prescripție aplicabil în baza legii aplicabile (respectiv, orice perioadă în care orice persoană poate intenta o acțiune în justiție împotriva noastră în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal sau pentru care Datele dvs. cu caracter personal sunt relevante); și
  2. oricărei perioade suplimentare de două (2) luni după sfârșitul unui astfel de termen de prescripție aplicabil (astfel încât, dacă o persoană intentează o acțiune la sfârșitul termenului de prescripție, ni se acordă în continuare o perioadă de timp rezonabilă pentru a identifica orice Date cu caracter personal care sunt relevante pentru respectiva acțiune),

și:

 1. în plus, dacă sunt formulate orice revendicări legale relevante, vom continua să prelucrăm Date cu caracter personal pe perioadele suplimentare necesare în legătură cu respectiva revendicare; este posibil să continuăm prelucrarea Datelor caracter personal dacă ștergerea acestora ar intra în conflict cu cerința de a proteja interesele persoanelor implicate; sau dacă prelucrarea este necesară din alte motive în conformitate cu Art. 17 (3) din GDPR.

În timpul perioadelor specificate în paragrafele (2)(a) și (2)(b) de mai sus, vom restricționa prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal la stocarea și menținerea securității acelor date, cu excepția măsurii în care acele date trebuie să fie revizuite în legătură cu orice revendicare legală sau orice obligație juridică în temeiul legii aplicabile.

Odată încheiate perioadele din paragrafele (1), (2) și (3) de mai sus, fiecare in măsura aplicabilității, fie vom:

 • șterge sau distruge permanent Datele cu caracter personal relevante; fie
 • vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

 

(O) Drepturile dvs. legale

Rezumat - Drepturile dvs. legale

Sub rezerva legii aplicabile, este posibil să beneficiați de mai multe drepturi, inclusiv: dreptul de a nu ne furniza Datele dvs. cu caracter personal; dreptul de accesa Datele dvs. cu caracter personal; dreptul de a solicita corectarea inadvertențelor; dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal; dreptul de a obiecta la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal; dreptul de a transfera Datele dvs. cu caracter personal la un alt operator de date; dreptul de a vă retrage consimțământul; și dreptul de a depune plângeri la autoritățile de protecție a datelor. În unele cazuri va fi necesar să furnizați dovada identității dvs. înainte de a putea da curs la acestor drepturi.


Sub rezerva legii aplicabile, puteți avea următoarele drepturi privind prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal relevante:

 • dreptul de a nu ne furniza Datele dvs. cu caracter personal (totuși, vă rugăm să rețineți că nu vom putea să vă oferim beneficiile complete ale Site-urilor, Aplicațiilor, produselor sau serviciilor noastre, dacă nu ne furnizați Datele dvs. cu caracter personal - de ex., este posibil să nu putem procesa cererile fără detaliile necesare);
 • dreptul de a solicita accesul la sau copii ale Datelor dvs. cu caracter personal, împreună cu informații privind natura, prelucrarea și divulgarea Datelor cu caracter personal relevante;
 • dreptul de a solicita corectarea oricăror inadvertențe din Datele dvs. cu caracter personal relevante;
 • dreptul de a solicita, din motive justificate:
  • ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal relevante; sau
  • restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal relevante;
 • dreptul ca anumite Date cu caracter personal relevante să fie transferate altui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil electronic, în măsura aplicabilității;
 • când prelucrăm Datele cu caracter personal relevante pe baza consimțământului dvs., dreptul de a se retrage respectivul consimțământ (reținând că astfel de retragere nu afectează legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de data la care primim notificarea unei astfel de retrageri și nu împiedică prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal pe baza oricăror alte temeiuri juridice disponibile); și
 • dreptul de a depune plângeri cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal la o autoritate relevantă de protecție a datelor (în special, Autoritatea privind protecția datelor din statul membru UE în care locuiți sau în care lucrați sau în care a apărut presupusa încălcare, dacă se aplică în fiecare caz particular).

Sub rezerva legii aplicabile, puteți avea și următoarele drepturi suplimentare privind prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal relevante:

 • dreptul de a obiecta, din motive referitoare la situația dvs. particulară, împotriva prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal de către noi sau în numele nostru; și
 • dreptul de a obiecta împotriva prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal de către noi sau în numele nostru în scopuri de marketing direct.


Acest lucru nu va afecta drepturile dvs. statutare.

Pentru a exercita una sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa o întrebare despre aceste drepturi sau orice alte prevederi din prezenta Notificare sau despre modul în care vă prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să vizitați https://www.pierrot.ro sau folosiți detaliile de contact furnizate în secțiunea (W) de mai jos. Vă rugăm să rețineți că:

 • în unele cazuri va fi necesar să furnizați dovada identității dvs. înainte de a putea da curs la acestor drepturi; și
 • în cazul în care solicitarea dvs. necesită stabilirea unor fapte suplimentare (de ex., pentru a stabili dacă orice prelucrare nu respectă legea aplicabilă) vom investiga solicitarea dvs. cu un nivel rezonabil de promptitudine, înainte de a decide ce acțiuni să întreprindem.

 

(P) Module cookie și tehnologii similare

Rezumat - Module cookie și tehnologii similare

Prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal folosind module cookie și tehnologii similare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind modulele cookie:

Când vizitați un site sau utilizați o aplicație, vom plasa în mod normal module cookie pe dispozitivul dvs. sau vom citi modulele cookie existente deja pe dispozitivul dvs., întotdeauna sub rezerva obținerii consimțământului dvs., când este necesar, în conformitate cu legea aplicabilă. Folosim module cookie pentru a înregistra informații despre dispozitivul dvs., browserul dvs. și, în unele cazuri, preferințele și obiceiurile dvs. de navigare pe internet. Acest lucru ne ajută să ne îmbunătățim site-ul și să-l facem mai ușor de utilizat. Prelucrăm Date cu caracter personal prin intermediul Modulelor cookie și tehnologiilor similare, în conformitate cu Politicile privind modulele cookie disponibile prin linkurile de mai sus.
(Q) Condiții de utilizare

Rezumat - Condiții de utilizare

Condițiile de utilizare reglementează orice utilizare a Site-urilor și Aplicațiilor noastre:
 
Termeni si conditii de utilizare Pierrot Decoratiuni SRL


Orice utilizare a Site-urilor și Aplicațiilor, produselor sau serviciilor noastre este supusă Condițiilor de utilizare. Vă recomandăm să revizuiți Condițiile de utilizare în mod regulat, în scopul de a revizui orice modificări pe care le-am putea aduce din când în când.

 

 

(R) Marketing direct

Rezumat - Marketing direct

Prelucrăm Date cu caracter personal pentru a vă contacta cu informații cu privire la Site-uri, Aplicații, produse sau servicii care vă pot interesa. Vă puteți dezabona gratuit în orice moment.


Prelucrăm Date cu caracter personal pentru a vă contacta prin e-mail, telefon, poștă directă sau alte formate de comunicare pentru a vă furniza informații cu privire la Site-uri, Aplicații, produse sau servicii care vă pot interesa. Dacă vă oferim Site-uri, Aplicații, produse sau servicii sau dacă ați solicitat să primiți buletinul nostru informativ, este posibil să vă transmitem informații cu privire la Site-urile, Aplicațiile, produsele sau serviciile noastre, promoții viitoare și alte informații care vă pot interesa, folosind detaliile de contact pe care ni le-ați furnizat, întotdeauna sub rezerva obținerii consimțământului dvs. de participare prealabil, în măsura impusă de legea aplicabilă.

Buletinele noastre informative conțin pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un element grafi invizibil în e-mailurile HTML; scopul acestuia este să genereze un fișier jurnal când e-mailul este deschis și să înregistreze ce linkuri sunt activate din buletinul informativ și ulterior să analizeze aceste date. Toate acestea ne permit, prin intermediul evaluărilor statistice, să aflăm nivelul de succes al campaniilor noastre de buletine informative și să ne optimizăm aceste buletine, de exemplu, astfel încât să primiți informații și oferte care sunt mai potrivite pentru interesele dvs.

Vă puteți dezabona în orice moment de la lista de e-mailuri promoționale printr-un simplu clic pe linkul de dezabonare inclus în fiecare e-mail promoțional pe care îl trimitem. După ce vă dezabonați, nu vă vom mai trimite e-mailuri promoționale, dar în anumite circumstanțe vom continua să vă contactăm în măsura în care este necesar pentru scopurile de oricăror Site-uri, Aplicații, produse sau servicii pe care le-ați solicitat.

 

(S) Concursuri

Rezumat - Concursuri

Dacă participați la un concurs sau la o campanie similară, este posibil să vă prelucrăm Datele cu caracter personal pentru a administra această campanie.


Din când în când, aveți oportunitatea de a participa la concursuri sau campanii promoționale similare, de exemplu prin site-urile noastre web. În cadrul acestor campanii, poate fi necesar să vă colectăm și să vă stocăm Datele cu caracter personal, așa cum se specifică în formularul de înscriere în campanie, pentru a administra concursul. Datele care nu ne sunt neapărat necesare pentru desfășurarea concursului dar care, de exemplu, ne permit să vă notificăm mai repede în cazul în care este posibil să câștigați, sunt marcate în mod explicit ca informații opționale. Toate Datele cu caracter personal pe care ni le oferiți în contextul acestor campanii vor fi utilizate exclusiv pentru gestionarea campaniei (în cazul unui concurs, de exemplu, pentru a stabili câștigătorii, pentru a-i informa și a le trimite premiile). La finalul campaniei, datele participanților care nu au câștigat vor fi șterse imediat, iar datele câștigătorilor vor șterse la expirarea perioadei legale de păstrare.

 

 

(T) Procesul de candidatură online

Rezumat – Procesul de candidatură online

Prelucrăm Datele cu caracter personal în contextul procesului nostru de candidatură online.


Oferim un proces de candidatură online pentru locuri de muncă. Datele pe care le trimiteți, inclusiv orice fișiere pe care le încărcați, sunt transferate printr-o conexiune sigură. Datele din candidatura dvs. electronică vor fi transmise către departamentul de personal corespunzător, care le va trimite doar departamentului relevant pentru locul de muncă în cauză și/sau persoanelor care sunt autorizate să prelucreze candidatura. Toate părțile vor trata documentele din candidatura dvs. cu atenție și le vor păstra confidențiale cu strictețe.

 

După finalizarea procesului de selectare a candidaților, vă vom păstra documentele de candidatură timp de șase luni, iar după această perioadă le vom șterge și/sau vom distruge toate copiile, dacă nu încheiem un contract de muncă cu dvs. Dacă dorim să vă păstrăm documentele de candidatură în centralizatorul nostru de candidați, vă vom contacta în acest sens. În timpul acestei comunicări, vă vom oferi ocazia de a vă oferi consimțământul în mod activ privind stocarea continuă a documentelor dvs. Indiferent dacă momentan aveți sau nu o candidatură deschisă, contul dvs. de candidat și datele asociate vor fi stocate în continuare dacă nu-l dezactivați; acesta vă oferă oportunitatea de a candida și la alte locuri de muncă din compania noastră.

 

Rețineți că candidaturile pe care ni le trimiteți prin e-mail sunt transferate către noi într-un format necriptat. De aceea, vă recomandăm să folosiți portalul online pentru candidaturi când este posibil.

 

(U) Minorii

Rezumat - Minorii

Site-urile noastre nu vizează minorii și nu colectăm în mod intenționat Date cu caracter personal de la minori.


Site-urile noastre nu vizează minorii și nu colectăm în mod intenționat Date cu caracter personal de la minori.

 

(V) Medii de socializare și alte platforme terțe

Rezumat – Medii de socializare și alte platforme terțe

Procesăm date personale în contextul Paginilor pentru fani din mediile de socializare și de pe alte platforme terțe, inclusiv în scopul furnizării de campanii publicitare orientate.

 

Butoane pentru mediile de socializare
Utilizăm butoanele pentru mediile de socializare precum Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn pe site-urile noastre. Butoanele pentru mediile de socializare nu sunt integrate ca pluginuri prin iFrame, ci doar oferă un link către pagina de reprezentare a companiei („Pagina fanilor”) de pe platforma de socializare respectivă. Nu sunt transmise deloc Date cu caracter personal acestor furnizori de medii de socializare când dați clic pe un buton pentru mediile de socializare.


Paginile fanilor de pe platformele de socializare
Menține Pagini ale fanilor pe mediile de socializare și pe alte platforme terțe pentru a ne comercializa și promova produsele și serviciile. Când oferim o Pagină a fanilor pe un mediu de socializare sau pe altă platformă terță, suntem un operator în comun alături de furnizorul platformei. Pentru Paginile fanilor se aplică operarea în comun, alături de Facebook și Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube, LinkedIn.Vă recomandăm să consultați notificarea privind confidențialitatea a fiecărei companii de acest tip pentru mai multe informații despre prelucrarea pe care o realizează fiecare și detaliile de contact ale acestor companii.

 

Vom prelucra Datele cu caracter personal ale vizitatorilor înregistrați și ale celor neînregistrați de pe Paginile fanilor.


Vizitatori înregistrați: Prelucrăm datele privind Site-urile noastre (precum identificarea utilizatorilor), Detaliile personale și de contact (de exemplu, datele distribuite în profil). Prelucrăm și Date cu caracter personal generate prin distribuirea de conținut, schimbul de mesaje și comunicare. Este posibil și să Prelucrăm categorii speciale de Date cu caracter personal, dacă utilizatorul ni le-a trimis. 

Vizitatori înregistrați și neînregistrați: Prelucrăm date pseudonimizate, precum statistici și informații despre interacțiunile dintre vizitatori și conținutul de pe Paginile fanilor (activități de pe pagină, vizualizări ale paginii, precum informații, impact, date demografice generale, locație și informații privind interesele în funcție de vârstă, gen, țară, oraș, limbă), evaluări ale succesului reclamelor noastre și alte analize. Nu putem fuziona date pseudonimizate cu funcții de atribuire corespunzătoare (de exemplu, detalii despre nume) și de aceea nu putem să identificăm vizitatorii individuali care rămân anonimi. 


Nu suntem responsabili pentru experiența utilizatorilor pe aceste Pagini ale fanilor, de exemplu cu privire la utilizarea funcțiilor interactive, precum distribuirea și evaluarea.

 

O Pagină a fanilor sau altă formă de prezență a companiei pe platforme terțe este doar una dintre multiplele opțiuni prin care putem fi contactați sau prin care oferim informații. Ca alternativă, informațiile oferite prin Paginile fanilor noștri și alte forme de prezență a companiei pot fi accesate și pe site-urile noastre web.

 

Orientarea

După cum se explică în detaliu în Politica noastră privind modulele cookie (a se vedea secțiunea (P) de mai sus), am putea folosi modulele cookie de pe site-ul nostru pentru a-i permite Facebook – dacă aveți cont pe Facebook – să vă afișeze reclame de la SC Pierrot Decoratiuni SRL relevante pentru interesele dvs. În acest scop, îndrumăm Facebook, pe baza datelor colectate de pixelul Facebook, să creeze un grup de utilizatori ai platformei sale care să fie publicul campaniilor noastre publicitare (așa-numitul public personalizat).

 

Pentru crearea publicului personalizat, noi și Facebook Ireland acționăm împreună drept operatori și am intrat în Anexa Facebook privind operatorul pentru a determina responsabilitățile aferente părților implicate. Suntem responsabili pentru furnizarea informațiilor expuse aici, iar Facebook Ireland este responsabilă cu drepturile persoanelor vizate în conformitate cu Articolele 15-20 din GDPR privind datele personale stocate de Facebook Ireland după prelucrarea comună.

 

Puteți găsi datele de contact relevante și informații suplimentare despre modul în care Facebook Ireland prelucrează datele personale, inclusiv temeiul legal și modalitățile de a vă exercita drepturile împotriva Facebook Ireland, în Politica acesteia de utilizare a datelor la https://www.facebook.com/about/privacy.

 

În plus, Facebook poate folosi datele despre publicul personalizat pentru a crea un public asemănător, constituit din utilizatori de Facebook cu interese sau profile similare cu cele ale publicului nostru personalizat, în scopul de a-i furniza acelui public reclamele noastre. Pentru orice asemenea prelucrare, operatorul de date este Facebook, iar acestei prelucrări i se va aplica Notificarea sa privind confidențialitatea.

 

Puteți să vă vedeți setările privind reclamele pe Facebook și să vă actualizați preferințele din cadrul Facebook în orice moment.

 

 

 

To Top